Zwaar verwaarloosde paarden in Elkenrade

Zwaar verwaarloosde paarden in Elkenrade


UPDATE:

Zondag 25 maart 2012

We hebben ondertussen gehoord dat een groot aantal paarden van Elkenrade ondertussen verkocht zijn. We zijn erg benieuwd waar deze paarden zijn gebleven. We willen ook graag weten wat de gezondheidstoestand van de paarden is. Helemaal omdat de toestand van paard Doc nog steeds niet goed is. Doc kampt met een chronische baarmoederontsteking die door de dierenartsen van het Ministerie over het hoofd is gezien.

Heb je een paard van de paarden van Elkenrade gekocht? Laat ons dat dan s.v.p. zo snel mogelijk weten! Mail naar info@paardinnood.nl.


Zondag 12 februari 2012

Staatsecretaris Bleker heeft de kamervragen van Partij voor de Dieren beantwoord. Lees hier de antwoorden.

Paard in Nood is van mening dat uit de antwoorden van Bleker weer eens blijkt dat de belangen van mishandelde dieren in Nederland niet goed gewaarborgd worden.

Lees hier ons persbericht.


Zondag 15 januari 2012

Staatssecretaris Bleker stelt het beantwoorden van de kamervragen van Partij voor de Dieren uit tot eind januari. (Klik op de vetgedrukte tekst om de brief te lezen.)

Paard in Nood vindt dit schandalig! Gezien de toestand waarin paard Doc werd afgeleverd en het overlijden van paard Chipper, zou het de staatssecretaris sieren als hij zich het lot van de paarden van Elkenrade zou aantrekken en hier veel meer vaart achter zou zetten. Ondertussen staan de paarden nog steeds in twijfelachtige toestanden ‘opgeslagen’. Klaarblijkelijk worden dieren in de opslag op een vergelijkbare manier afgehandeld als opgeslagen goederen. Onacceptabel!!


Donderdag 22 december 2011

Paard in Nood stelt Dienst Regelingen vragen

Paard in Nood heeft zelf ook nog enkele vragen aan Dienst Regelingen gesteld. De namen zijn om privacyredenen uit onderstaande e-mail verwijderd.

Geachte mevrouw,

U vertegenwoordigt in deze de Dienst Regelingen in de Elkenrade zaak, vandaar dat ik mij namens Stichting Paard in Nood tot u wend met de volgende vragen:

1) In onderstaande email geeft u aan dat de paarden goed verzorgd worden bij de zorgvuldig geselecteerde opslaghouders. U beroept zich op verklaringen van dierenartsen over de gezondheid van de paarden. Kunt u uitleggen hoe het te verklaren is, dat Doc afgeleverd wordt met dikke aangekoekte plakken mest in haar vacht, met hoeven waarvan de zool en de steunsels zijn dubbel geklapt, waar de middelste straalgroeves tot in de hoefballen zijn ingescheurd en waar de straalrot zijn aanvang heeft genomen? Hoeven die ondergeschoven hielen hebben? Kunt u uitleggen waarom er hier niets van in de dierenartsverklaring staat en ook niet van de ontstoken oude wond tussen haar benen, veroorzaakt door opgedroogde uitwerpselen die zijn gaan snijden tussen haar dijen?

2) Kunt u verduidelijken. waarom de dierenarts in zijn rapportage een leeftijd van 12 jaar rapporteert bij een paard dat ruim 9 jaar ouder is?

3) Kunt u uitleggen waarom de dikke plakken aangekoekte mest niet uit de vacht gewassen zijn? U gaf eerder aan de paarden ivm het weer niet te scheren willen. Scheren zou sowieso niet mogelijk zijn ivm het vastlopen van het scheerapparaat, maar wassen met warm water met een goede paardenshampoo was wel degelijk mogelijk geweest. Wij hebben het er binnen enkele dagen compleet weten uit te wassen, kunt u aangeven waarom dit niet bij de opslag kon gebeuren?

4) We maken ons ernstige zorgen om de andere paarden. Juist vanwege de verklaring van de dierenarts over het gehele koppel (laatste pagina, punt 4, waarin de dierenarts aangeeft dat verdere verzorging niet noodzakelijk is). We weten dat onder andere het witte paardje Priscilla te kampen had met ernstige pijn, dusdanig dat directe medische zorg noodzakelijk was. Dit kunt u ook zien op de opname die we tijdens de inbeslagname hebben gemaakt. Dit paard en naar ons weten, meerdere paarden hebben wel degelijk meer zorg nodig. Wij concluderen uit dit antwoord dat de dierenarts het niet nodig acht om paarden als Priscilla directe (medische) zorg te verlenen. Dit is zeer vreemd. Wij hadden graag opheldering hier over.

5) We horen graag de naam van de dierenarts die het rapport van Doc en de andere paarden heeft opgemaakt.

6) We willen ons met eigen ogen overtuigen van het feit dat de paarden WEL goed verzorgd worden zoals u in uw e-mail aan ons claimt. We willen daarom op de korte termijn komen kijken en zullen desgewenst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen om de geheimhouding van de locatie te waarborgen. Graag horen we zo snel mogelijk wanneer dat kan.

7) We willen van u informatie over welke paarden er op dit moment nog in de opslag aanwezig zijn. Zijn er behalve Chipper nog paarden overleden na de inbeslagname? Zijn er ook nog paarden ingeslapen na de inbeslagname?

8) We willen graag uitsluitsel over wanneer de paarden verkocht worden. Paard in Nood overweegt om de paarden van u over te nemen. Kunt u aangeven wanneer dat mogelijk is. Kunt u ook aangeven welke paarden nog voor verkoop beschikbaar zijn en welke paarden ondertussen zijn verkocht of besproken? Graag met de prijzen van de paarden erbij vermeld.

9) Kunt u aangeven wat er met het geld gebeurd dat mensen (particulieren of handelaar) moeten betalen voor de aankoop van een verwaarloosd paard?

10) . Wij hebben vernomen dat de DR ook gebruik maakt van een opslaghouder die tevens slager is. Zijn de paarden van Elkenrade ondergebracht bij die betreffende opslaghouder?

11)  Kunt u aangeven welke acties er vanuit overheidswege tegen de eigenaresse van deze paarden zijn ondernomen?

12) Waarom stelt u in persberichten dat u geen berichten bereikt hebben over broddelwerk van dierenartsen, terwijl Paard in Nood duidelijk haar vraagtekens heeft geuit bij de verzorging van Doc en het geleverde rapport aantoonbare fouten bevat, waardoor Paard in Nood zich zorgen maakt over de andere in beslag genomen paarden?

13)  Kunt u garanderen dat geen van deze paarden in een slachterij zal belanden? Op welke wijze kunt u dat aannemelijk maken?

14)  Tenslotte, kunt u aangeven waarom u van uw transporteurs vereist dat de wagens in verband met besmettelijke ziekte ontsmet worden, terwijl u dit besmettingsgevaar niet in acht neemt als de paarden worden opgeslagen bij opslaghouders en bij het afleveren van de paarden aan nieuwe eigenaren, die doorgaans ook al paarden hebben die eveneens besmet kunnen worden?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Stichting Paard in Nood


Partij voor de Dieren stelt aanvullende vragen over de verzorging van de paarden van Elkenrade in de opslag. De vragen zijn hier te lezen. We wachten met spanning de antwoorden van het Ministerie af netals de antwoorden op de eerder gestelde vragen. Lees hier alle eerder gestelde vragen.


woensdag 14 december

In drie dagen tijd is merrie Doc al enorm opgeknapt! Zie hier de uitzending van het programma Vandaag de Dag. (op 13 december uitgezonden)


maandag 12 december

Lees hier ons persbericht.

Kleine correctie: de eerste link naar het dossier inbeslaggenomen dieren van het ministerie is niet correct. Klik hier om de juiste link te volgen.

zondag 11 december

Eerste paarden van Elkenrade vrij:

Paard in Nood zet grote vraagtekens bij de opslag en maakt zich ERNSTIGE ZORGEN om de andere paarden.
Al direct na de inbeslagname van de paarden in Elkenrade maakte Paard in Nood bekend zich ernstige zorgen te maken om de verzorging van zwaar verwaarloosde en getraumatiseerde paarden in de opslag van het ministerie. Hoewel de categoriehouder van het ministerie in haar mailwisseling met ons stelt dat opslaghouders “aan alle wettelijk gestelde eisen (moeten) voldoen.” en Dienstregelingen “nog extra welzijnseisen opgesteld om dieren op te mogen vangen. Onze opvangadressen zijn deskundig op de gebieden waarvoor zij zijn gegund en zorgen ervoor dat de dieren de zorg krijgen die ze nodig hebben”, blijkt onze zorg niet ongegrond. En dat is zacht uitgedrukt. We waren zeer gechoqueerd over de toestand waarin de eerste merrie Doc werd afgeleverd bij de nieuwe eigenaren. Het tweede paard, hengst Chipper, dat zeer binnenkort naar nieuwe eigenaren zou gaan, is nog in de opslag overleden. Zie hieronder de beelden van de beide paarden.

Allereerst zijn de paarden kennelijk niet goed onderzocht door de dierenarts van het ministerie. Dit blijkt uit de dierenartsverklaring, die op zijn zachtst uitgedrukt slordig en onvolledig is. Lees hier de dierenartsverklaring n.a.v. het gezondheidsonderzoek door het ministerie.

In de opvang is er ook niet de nodige zorg verleend. Dat blijkt duidelijk uit onderstaand videomateriaal dat is gemaakt op de dag dat Doc is afgeleverd bij de nieuwe eigenaren. Paard in Nood vreest dat alle verwaarloosde paarden uit Elkenrade een vergelijkbaar lot ondergaan en wil zo snel mogelijk duidelijkheid en openheid. Paard in Nood roept het ministerie nogmaals op om ons te laten helpen bij het zo snel mogelijk zorgen van een goed opvangadres waar deze paarden WEL en ONMIDDELLIJK de nodige zorg kunnen krijgen. Voor Chipper is het al te laat. Hoeveel paarden moeten nog nodeloos lijden?!

Lees hieronder bij de foto’s en video’s verder.

Aankomst van Doc vanuit de opslag naar de nieuwe eigenaar:

Onderzoek Doc door dierenarts:

Vachtconditie van Doc bij aankomst vanuit de opslag:

Doc zat bij aankomst nog onder de dikke plakken stront. De vachtconditie is na één maand opslag nog even abominabel als op het moment van inbeslagname. Het is vreemd dat de paarden bij de opslaghouder niet gewassen zijn. Helemaal gezien Dienst Regelingen van transporteurs eist dat deze de vrachtwagens voor diertransport in quarantaine zet in verband met besmettingsgevaar. Lees hier de Europese aanbesteding waarin deze eisen staan. Waarom worden deze eisen gesteld aan het transport en niet aan de opslaghouders?! Hoeven de paarden niet gewassen zodat zij niet meer ‘besmettelijk’ zijn als ze aankomen bij een nieuwe eigenaar, vaak met eigen paarden?! Sinds wanneer is de toestand van het transport kennelijk belangrijker dan de toestand van de paarden?! Onbegrijpelijk!

Oude wonden:

Doc is afgeleverd met oude wonden die niet zijn opgemerkt door de dierenarts, laat staan verzorgd. Zie ook de ontstoken wond in de video’s. Waarom is dit onopgemerkt gebleven?! Bij dit soort wonden is het juist van belang dat de vacht van het paard zo snel mogelijk strontvrij wordt gemaakt en de wond wordt behandeld. Waarom is dit niet gebeurd?!

Conditie van de hoeven na de opslag:

De conditie van de hoeven van Doc is nog steeds slecht. Hieraan is duidelijk niets gebeurd. En dat nadat het paard een maandlang in de opvang heeft gestaan waar volgens het ministerie de nodige zorg zou worden verleend. Dit is schandalig. Helemaal omdat verwaarloosde hoeven reden zijn tot inbeslagname. Is dit een weerspiegeling van de extra eisen waaraan de opslaghouders van het ministerie moeten voldoen?!

Zo zag Doc er ooit uit:

Doc bij de hoarder:

 

Foto van Chipper in betere tijden:

Van Chipper weten we dat hij in de opslag is overleden. Chipper was een ouder paard van 26 jaar. Dit lijkt voor een leek misschien oud, maar paarden kunnen prima een leeftijd van 40 jaar bereiken. Chipper was dus van middelbare leeftijd voor een paard. Paard in Nood is ervan overtuigd dat Chipper nog een mooie oude dag had kunnen hebben als hij meteen de juiste zorg had gekregen. Helaas is het voor Chipper nu te laat.

Chipper in Elkenrade:

Chipper bij de opslag:


donderdag 8 december 2011

De Partij voor de Dieren stelt kamervragen over de gang van zaken omtrent de inbeslagname van de paarden van Elkenrade.Lees hier alle vragen.

Hartverwarmend is de actie van de 9-jarige Meike uit Heythuysen, die geld inzamelde voor de paarden van Elkenrade. Afgelopen dinsdag kwam Meike haar bijdrage naar Paard in Nood brengen. Het resultaat van de inzameling was maar liefst 185 euro!! Heel erg hartelijk bedankt aan iedereen die heeft gedoneerd en vooral aan Meike voor haar super initiatief!!

Zie hier het verslag van 3ML (vanaf 4.20 minuten).

vrijdag 18 november 2011

Paard in Nood heeft onderstaande reactie ontvangen van de categoriehouder vee en goederen van het ministerie (Paard in Nood beraadt zich nog op een mogelijk vervolg.) :

U hebt een mail gestuurd naar de afdeling In Beslaggenomen Goederen (IBG). Allereerst wil ik u daarvoor bedanken. U stelt in uw mail dat wij de bewaring regelen van in beslaggenomen dieren. Dit is correct. Dienst Regelingen (DR) is bewaarder voor strafrechterlijke in beslaggenomen en bestuursrechterlijke in bewaring genomen dieren. Dit betekent niet alleen dat paarden, runderen en schapen worden opgevangen, maar ook in – en uitheemse vogels en zoogdieren, honden, katten, kippen en zelfs vissen. Deze ‘bewaring’ is uitbesteed aan opvanglocaties waar de dieren, in afwachting van de beslissing, verzorgd worden.  DR heeft contracten met de opvangadressen afgesloten via een Europese aanbesteding. Zij moeten aan alle wettelijk gestelde eisen voldoen. Daarnaast heeft DR nog extra welzijnseisen opgesteld om dieren op te mogen vangen. Onze opvangadressen zijn deskundig op de gebieden waarvoor zij zijn gegund en zorgen ervoor dat de dieren de zorg krijgen die ze nodig hebben.

U bent van mening dat het onnodig is de paarden via een, bij ons bekende, handelaar te herplaatsen. Herplaatsing van dieren gebeurd, in de meest voorkomende gevallen, via handelaren omdat onze opslaghouders geheim zijn. Dit willen wij graag zo houden vanwege de veiligheid van onze opslaghouders. De betreffende handelaar krijgt van ons een lijst met belangstellenden die een paard willen kopen. De verwachting is dat het aantal belangstellenden het aantal aangeboden paarden zal overtreffen. Maar ook wanneer niemand zich heeft gemeld als belangstellende zal de handelaar proberen de dieren aan een goed adres te verkopen.

U geeft aan te beschikken over honderden e-mails van mensen die iets willen betekenen, waarvan er mensen zijn die één of meerdere paarden op willen vangen. Het is goed te merken dat er zoveel mensen begaan zijn met het welzijn van de dieren. Als mensen belangstelling hebben voor de koop van één of meerdere paarden, dan kunnen zij dat kenbaar maken opibg@minlnv.nl .

Wij waarderen uw aanbod maar mochten de paarden worden vrijgegeven zullen wij niet van onze gebruikelijke werkwijze afwijken. Nogmaals dank voor de moeite die u heeft genomen met het sturen van uw e-mail.

Met vriendelijke groet,

Categoriehouder vee en goederen


dinsdag 15 november 2011

Vandaag hebben we de volgende e-mail naar categoriehouder vee en goederen van het ministerie gestuurd. Dat is degene die verantwoordelijk is voor de opslag van de paarden.

Geachte mevrouw,

Zoals u wellicht weet hebben wij, Stichting Paard in Nood, de dierenpolitie verwittigd inzake de paarden te Elkenrade. Samen met een voormalige eigenaresse is er een dossier opgebouwd dat afgelopen zaterdag naar de dierenpolitie Limburg-Zuid is gestuurd met het verzoek iets te doen.

De dierenpolitie heeft hier inderdaad iets mee gedaan, het resultaat is dat er nu 28 paarden opgeslagen worden, waarvan u de bewaring regelt.

Ik was die woensdag meer dan 12 uur lang ter plekke, en met de dierenpolitie was overeengekomen dat als eigenaresse afstand zou doen van de paarden Stichting Paard in Nood zou zorgen voor goede opvangadressen en zelf enkele paarden zou opnemen.

De toezegging tot vrijwillige afstand  was er, helaas enkel  mondeling. Toen mevrouw moest tekenen, haakte ze af waarna de paarden in beslag zijn genomen. Ik heb haar persoonlijk nog gesmeekt voor het welzijn van de dieren te kiezen, maar ze zei letterlijk “ze belanden toch in de salami, vroeg of laat!”

Deze zaak heeft zoals u weet veel media aandacht gekregen, onze telefoon stond dan ook letterlijk roodgroeiend de afgelopen dagen. We hebben honderden emails ontvangen van mensen die iets willen betekenen, waarvan zeker 60 mensen 1 of meerdere paarden willen opvangen.

We hebben deze contacten uiteraard bewaard, ondanks dat we er op het moment niets mee kunnen doen omdat we, in tegenstelling tot wat in de media verkondigd wordt, niet over de paarden beschikken kunnen.

Het is onnodig om de paarden aan een of andere, al dan niet bekende, handelaar over te dragen terwijl er tientallen mensen zijn die vanuit hun HART de paarden een liefdevol thuis kunnen bieden. U weet net als ik dat elke handelaar naar de economische waarde van een paard kijkt. De paardenmarkt ligt op zijn gat, een handelaar gaat deze paarden niet of nauwelijks kunnen verkopen….behalve…aan de slager!

Wat is het signaal wat er dan aan heel Nederland afgegeven wordt? “Belt u maar liever niet de dierenpolitie, want de dieren worden dan wel vanuit hun verwaarlozing gehaald, maar gaan vervolgens – hetzij indirect – toch naar de slager!” Zeker gezien de media aandacht zou dit tot veel verzet en zelfs Kamervragen kunnen leiden.

Ik hoop van u te horen of u genegen bent om zodra de paarden “vrij” zijn onze hulp in de bemiddeling van de paarden te aanvaarden. Zo zullen er ook niet onnodig kosten op de overheid drukken en u kunt van onze kennis en ervaring in het bemiddelen van paarden gebruik maken.

Op onze website is te vinden wat onze aanpak is hierin.

Met vriendelijke groet,

Stichting Paard in Nood

(Alle namen zijn uit deze e-mail verwijderd.)


Vrijdag 11 november 2011

De verwaarloosde paarden in Elkenrade zijn nog steeds niet veilig!

Lees hier ons persbericht.

Lees hier een artikel van Monique Hendriks (Specialist op het gebied van dwangmatig dierverzamelaars). Zij legt hierin uit wat hoarders zijn en geeft haar visie op deze hoarder uit Elkenrade.


Vele honderden reacties

Paard in Nood heeft de afgelopen dagen vele honderden hartverwarmende reacties onvangen van mensen die zich zorgen maken, met de paarden meeleven en een praktische oplossing aanbieden.

Heel erg hartelijk dank daarvoor!

Helaas kunnen we op dit moment niet alle reacties tegelijkertijd beantwoorden. De paarden hebben natuurlijk onze eerste prioriteit. Daarom vragen we u nog even om uw geduld. U ontvangt allen zo snel mogelijk bericht van ons.


Woensdag 9 november 2011

De zwaar verwaarloosde paarden in Elkenrade zijn in beslag genomen. De eigenaresse heeft GEEN afstand gedaan en daardoor komen de paarden in de opslag. De paarden zijn onder vreselijke omstandigheden bij elkaar in een koetransport geduwd. Merrie’s en hengsten bij elkaar, zodat paarden elkaar verwonden. Stichting Paard in Nood wil deze paarden graag helpen aan een nieuw thuis, maar de wet werkt hier tegen. Zolang de eigenaresse geen afstand doet, gaan de paarden naar een opslag en kan Paard in Nood weinig tot niets betekenen.

Paard in Nood weet niet waar de paarden nu naar toe worden gebracht. De politie weigert hierover informatie te geven.

We blijven bovenop deze zaak zitten en er alles aan doen om te voorkomen dat deze paarden uiteindelijk toch naar de slager gaan.

Bekijk hier alle video’s van Paard in Nood zelf:


Vandaag is de dierenpolitie binnengevallen bij een dierenhoarder ofwel dwangmatig dierverzamelaar in Elkenrade. De politie trof o.a.
31 zwaar verwaarloosde paarden aan.

Stichting Paard in Nood probeert deze arme dieren te helpen. We zoeken mogelijk snel onderdak.

Help ons met de zwaar verwaarloosde paarden uit Elkenrade!!!

Heeft u plaats, tijd en geld om een of meer van deze paarden op te vangen? Laat ons dat dan weten!

U kunt e-mailen naar info@paardinnood.nl of bellen via 06 106 412 78.

Klik hier voor meer informatie en om het radio interview te beluisteren. (L1)

Klik hier voor het verslag van RTL-Nieuws

Klik hier voor het verslag van de Limburger (Video)

Klik hier voor het verslag van Limburgreporter (Video)

Klik hier voor het verslag van Hart van Nederland

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.